Metadossier Energietransitie

Onderzoeksopzet

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de verschillende gemeenteraden ingezet?
 • Hoe effectief zijn de sturings- en controlemogelijkheden en wat kan men in dit opzicht van elkaar leren?

Controle

 • Welke sturings- en controlemogelijkheden hebben de verschillende gemeenteraden ingezet?
 • Hoe effectief zijn de sturings- en controlemogelijkheden en wat kan men in dit opzicht van elkaar leren?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg?

Prestaties

 • Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg?

Resultaat

 • Wat is de voortgang van de energietransitie in de gemeenten Breda, ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Beleidskaders

 • In hoeverre dragen de ambities uit het coalitieakkoord, collegeprogramma, programmabegroting en het beleid van de gemeente bij aan de gezamenlijke doelstellingen die landelijk en regionaal zijn of worden geformuleerd voor de energietransitie?
 • Wat is de huidige stand van zaken van de energietransitie in de gemeente, zowel in de beleidsvoorbereiding als in de beleidsuitvoering?
 • Zijn de huidige geformuleerde ambities en (concept)doelen haalbaar, (meerjarig) meetbaar en zijn de instrumenten en maatregelen van de gemeente voldoende plausibel om de doelen te halen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke rol kan de raad spelen in een beleidsterrein waar veel turbulentie heerst en aan veel ‘tafels’ met verschillende belanghouders en overheden wordt gesproken?

Controle

 • Welke rol kan de raad spelen in een beleidsterrein waar veel turbulentie heerst en aan veel ‘tafels’ met verschillende belanghouders en overheden wordt gesproken?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Alphen aan den Rijn (2023)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Hoe staat het nu met de uitvoering van het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025?
 • Ligt Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren?

Prestaties

 • Ligt Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren?

Resultaat

 • Ligt Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren?

Effectiviteit

 • Ligt Alphen aan den Rijn op koers om de ambities in 2025 te realiseren?

Efficiëntie

-

Amsterdam (2019)

Beleidskaders

 • In hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 om met behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot stand gekomen?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Apeldoorn (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Bergeijk (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Breda (2019)

Beleidskaders

 • Welke doelen heeft Breda gesteld ten aanzien van klimaatbeleid?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre haalt Breda de gestelde doelen?

Effectiviteit

 • Hoe doeltreffend is het beleid van Breda met betrekking tot klimaatbeheersing en klimaatadaptatie?

Efficiëntie

-

Den Haag (2023)

Beleidskaders

 • Maakt de gemeente het mogelijk dat bewoners kunnen participeren in de energietransitie?

Financiën

-

Sturing

 • Maakt de gemeente het mogelijk dat bewoners kunnen participeren in de energietransitie?

Kaderstelling

 • Maakt de gemeente het mogelijk dat bewoners kunnen participeren in de energietransitie?

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Maakt de gemeente het mogelijk dat bewoners kunnen participeren in de energietransitie?

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Maakt de gemeente het mogelijk dat bewoners kunnen participeren in de energietransitie?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Den Helder (2021)

Beleidskaders

 • Hoe is de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Den Helder inhoudelijk vormgegeven?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Hoe is de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid in de gemeente Den Helder inhoudelijk vormgegeven?

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe succesvol is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Den Helder?
 • Is de uitvoering effectief?

Efficiëntie

-

Eindhoven (2017)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe doeltreffend is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven?

Efficiëntie

 • Hoe doelmatig is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven?

Harlingen (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Efficiëntie

 • In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?

Hilversum (2021)

Beleidskaders

 • Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie?

Financiën

-

Sturing

 • Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie?

Kaderstelling

 • Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie?

Controle

 • Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Hoe ziet de gemeente Hilversum haar rol in de warmtetransitie?
 • Wat verwachten andere partijen en inwoners van de gemeente?
 • Welke inwonersinitiatieven zijn er reeds en hoe worden deze ondersteund vanuit de gemeente?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Hoeksche Waard (2020)

Beleidskaders

 • Indien het huidige beleid niet toereikend is, welke stappen kunnen er dan wel gezet worden?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • In hoeverre is de ambtelijke organisatie in staat het duurzaamheidsbeleid te realiseren?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het beleid (waaronder de Energievisie en de RES) van de gemeente Hoeksche Waard doeltreffend en doelmatig om al haar energiedoelstellingen te bereiken?

Efficiëntie

 • In hoeverre is het beleid (waaronder de Energievisie en de RES) van de gemeente Hoeksche Waard doeltreffend en doelmatig om al haar energiedoelstellingen te bereiken?

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van HDSR om in 2020 40% energie zelf op duurzame wijze op te wekken toereikend en om in 2030 energieneutraal te zijn, doelmatig en doeltreffend?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van HDSR om in 2020 40% energie zelf op duurzame wijze op te wekken toereikend en om in 2030 energieneutraal te zijn, doelmatig en doeltreffend?

Efficiëntie

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van HDSR om in 2020 40% energie zelf op duurzame wijze op te wekken toereikend en om in 2030 energieneutraal te zijn, doelmatig en doeltreffend?

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Is het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland om energieneutraal te zijn per 2025 doeltreffend en doelmatig, en hoe verhoudt zich dit tot het verschuiven van de doelstelling naar 2030 en tot het komen tot CO2-neutraliteit?

Efficiëntie

 • Is het beleid van het Hoogheemraadschap van Rijnland om energieneutraal te zijn per 2025 doeltreffend en doelmatig, en hoe verhoudt zich dit tot het verschuiven van de doelstelling naar 2030 en tot het komen tot CO2-neutraliteit?

Krimpenerwaard (2023)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke rol vervult de gemeenteraad van Krimpenerwaard bij het tot stand komen van de RES en welke mogelijkheden zijn er om de rol van de gemeenteraad in dit proces te versterken?

Controle

 • Welke rol vervult de gemeenteraad van Krimpenerwaard bij het tot stand komen van de RES en welke mogelijkheden zijn er om de rol van de gemeenteraad in dit proces te versterken?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Leeuwarden (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Middelburg (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Middelburg?

Efficiëntie

 • Hoe doeltreffend en doelmatig is het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Middelburg?

Nijmegen (2018)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Welke lessen kan de gemeenteraad leren uit de keuzes die gemaakt zijn rond de totstandkoming van het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad, en in het bijzonder voor zijn rol daarbij?

Controle

 • Welke lessen kan de gemeenteraad leren uit de keuzes die gemaakt zijn rond de totstandkoming van het warmtenet in de Waalsprong voor de energietransitie in de bestaande stad, en in het bijzonder voor zijn rol daarbij?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Beleidskaders

 • Op welke wijze is de democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategie (RES) geborgd?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Op welke wijze is de democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategie (RES) geborgd?

Controle

 • Op welke wijze is de democratische legitimiteit van de Regionale Energiestrategie (RES) geborgd?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

 • Welke kosten en baten ondervinden betrokken partijen bij projecten over duurzame energieopwekking?
 • Hoe – en op basis van welke criteria – zijn deze kosten en baten verdeeld en hoe is die verdeling tot stand gekomen?

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Welke kosten en baten ondervinden betrokken partijen bij projecten over duurzame energieopwekking?
 • Hoe – en op basis van welke criteria – zijn deze kosten en baten verdeeld en hoe is die verdeling tot stand gekomen?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Noordoostpolder (2020)

Beleidskaders

Wat zijn de doelen, uitvoering en resultaten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van energietransitie?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

Wat zijn de doelen, uitvoering en resultaten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van energietransitie?

Prestaties

-

Resultaat

Wat zijn de doelen, uitvoering en resultaten van het gemeentelijk beleid ten aanzien van energietransitie?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Beleidskaders

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Prestaties

-

Resultaat

 • Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, instrumentgebruik, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie in de periode 2016-1 april 2018?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • Hoe is in de provincie Zuid-Holland de besluitvorming en de informatievoorziening verlopen inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Kaderstelling

 • Hoe is in de provincie Zuid-Holland de besluitvorming en de informatievoorziening verlopen inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Controle

 • Hoe is in de provincie Zuid-Holland de besluitvorming en de informatievoorziening verlopen inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Hoe is in de provincie Zuid-Holland de besluitvorming en de informatievoorziening verlopen inzake het dossier Warmtebedrijf Rotterdam?

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Beleidskaders

 • Welke mogelijkheden benutten de provincies Gelderland en Overijssel om bij te dragen aan draagvlak voor de opwekking van hernieuwbare energie en wat kan er hierbij geleerd worden van initiatieven uit de afgelopen periode?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Welke mogelijkheden benutten de provincies Gelderland en Overijssel om bij te dragen aan draagvlak voor de opwekking van hernieuwbare energie en wat kan er hierbij geleerd worden van initiatieven uit de afgelopen periode?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Ridderkerk (2021)

Beleidskaders

 • Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Op welke wijze wordt de taakstelling energietransitie vormgegeven in Ridderkerk en wat is de effectiviteit van de gestelde beleidskaders bij de uitvoering daarvan?

Efficiëntie

-

Rotterdam (2019)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de governance van het Warmtebedrijf?
 • Worden de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende beheerst?

Kaderstelling

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de governance van het Warmtebedrijf?
 • Worden de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende beheerst?

Controle

 • Heeft de gemeente op adequate wijze invulling gegeven aan de governance van het Warmtebedrijf?
 • Worden de risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf voldoende beheerst?

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Is de raad voldoende geïnformeerd over deze risico’s ten aanzien van de deelneming in het Warmtebedrijf?

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 om met
  behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot stand gekomen?

Efficiëntie

-

Stichtse Vecht (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Op welke wijze heeft de gemeente Stichtse Vecht uitvoering gegeven aan het klimaatbeleid?

Prestaties

 • In hoeverre ligt de gemeente op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen en ambities?

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

 • In hoeverre is de uitvoering van het klimaatbeleid doelmatig?

Utrecht (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?

Prestaties

-

Resultaat

 • Hoe verliep de uitvoering van de projecten Zon op dak en het Stimuleren van particuliere woningeigenaren uit het programma Energietransitie, en wat zijn de behaalde resultaten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Veenendaal (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Veldhoven (2021)

Beleidskaders

 • Hoe ziet het duurzaamheidsbeleid in Veldhoven er uit?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Wie speelt welke rol in de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid?

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Hoe het staat met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Venray (2022)

Beleidskaders

 • Hoe wordt invulling gegeven aan de geformuleerde energieambities van de gemeente Venray?
 • Waar liggen aanvullende kansen voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen (los van de RES)?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • Hoe wordt invulling gegeven aan de geformuleerde energieambities van de gemeente Venray?
 • Waar liggen aanvullende kansen voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen (los van de RES)?

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • Hoe wordt invulling gegeven aan de geformuleerde energieambities van de gemeente Venray?
 • Hoe worden inwoners, bedrijven en andere partners worden betrokken bij de aanpak?
 • Waar liggen aanvullende kansen voor de gemeente zelf en/of voor marktpartijen (los van de RES)?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Wageningen (2020)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Hoe doeltreffend was het door de gemeente Wageningen gevoerde beleid met betrekking tot klimaatbeheersing en -adaptatie in de periode 2008-2019 en welke aanbevelingen zijn te doen deze doeltreffendheid te vergroten en de sturingspositie van de raad te verbeteren?

Controle

 • Hoe doeltreffend was het door de gemeente Wageningen gevoerde beleid met betrekking tot klimaatbeheersing en -adaptatie in de periode 2008-2019 en welke aanbevelingen zijn te doen deze doeltreffendheid te vergroten en de sturingspositie van de raad te verbeteren?

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Hoe doeltreffend was het door de gemeente Wageningen gevoerde beleid met betrekking tot klimaatbeheersing en -adaptatie in de periode 2008-2019 en welke aanbevelingen zijn te doen deze doeltreffendheid te vergroten en de sturingspositie van de raad te verbeteren?

Efficiëntie

-

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Beleidskaders

-Hoe beoordelen belanghebbenden uit de lokale samenleving die hebben deelgenomen aan participatie in het kader van de RES, het participatieproces dat door de verschillende gemeenten is georganiseerd?

 • Welke lessen kunnen de gemeenten trekken uit de beoordeling van belanghebbenden en wat kunnen gemeenten hiervan (en van elkaar) leren voor toekomstige participatie trajecten?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

Hoe beoordelen belanghebbenden uit de lokale samenleving die hebben deelgenomen aan participatie in het kader van de RES, het participatieproces dat door de verschillende gemeenten is georganiseerd?

 • Welke lessen kunnen de gemeenten trekken uit de beoordeling van belanghebbenden en wat kunnen gemeenten hiervan (en van elkaar) leren voor toekomstige participatie trajecten?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Waterschap Rivierenland (2022)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van Waterschap Rivierenland (WSRL) om de huidige energieneutrale doelstelling in 2030 te bereiken, doeltreffend en doelmatig geweest?

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van Waterschap Rivierenland (WSRL) om de huidige energieneutrale doelstelling in 2030 te bereiken, doeltreffend en doelmatig geweest?

Efficiëntie

 • In hoeverre zijn de acties en maatregelen van Waterschap Rivierenland (WSRL) om de huidige energieneutrale doelstelling in 2030 te bereiken, doeltreffend en doelmatig geweest?

Zaanstad (2023)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

 • In hoeverre is het toezicht op en de handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht bij bedrijven in de gemeente Zaanstad goed ingericht en wordt de gemeenteraad voldoende door het college geïnformeerd over de uitvoering en de bereikte resultaten?

Praktijk uitvoering Energietransitie

 • In hoeverre is het toezicht op en de handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht bij bedrijven in de gemeente Zaanstad goed ingericht en wordt de gemeenteraad voldoende door het college geïnformeerd over de uitvoering en de bereikte resultaten?

Prestaties

-

Resultaat

 • In hoeverre is het toezicht op en de handhaving van de informatie- en energiebesparingsplicht bij bedrijven in de gemeente Zaanstad goed ingericht en wordt de gemeenteraad voldoende door het college geïnformeerd over de uitvoering en de bereikte resultaten?

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Zaanstad (2023)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

 • In hoeverre geeft het college van B en W invulling aan de principes van goed bestuur bij de deelneming Warmtenetwerk Zaanstad?

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Zeist (2023)

Beleidskaders

 • Zijn de doelstellingen in de nieuwe routekaart voor de actielijnen Warme wijken en Duurzame bronnen haalbaar en leiden ze tot maatschappelijk gewenste uitkomsten?

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

-

Controle

-

Toezicht

-

Informatievoorziening

-

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

 • Zijn de doelstellingen in de nieuwe routekaart voor de actielijnen Warme wijken en Duurzame bronnen haalbaar en leiden ze tot maatschappelijk gewenste uitkomsten?

Efficiëntie

-

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Beleidskaders

-

Financiën

-

Sturing

-

Kaderstelling

 • Verantwoorden Gedeputeerde Staten in de basisrapportage over de voortgang van activiteiten en tussentijdse resultaten van het Limburgs Energie Fonds (LEF), de inzet van provinciaal vermogen goed , zodat Provinciale Staten adequaat inzicht hebben in de stand van zaken en desgewenst kunnen bijsturen via kaderstelling en controle.

Controle

 • Verantwoorden Gedeputeerde Staten in de basisrapportage over de voortgang van activiteiten en tussentijdse resultaten van het Limburgs Energie Fonds (LEF), de inzet van provinciaal vermogen goed , zodat Provinciale Staten adequaat inzicht hebben in de stand van zaken en desgewenst kunnen bijsturen via kaderstelling en controle.

Toezicht

-

Informatievoorziening

 • Verantwoorden Gedeputeerde Staten in de basisrapportage over de voortgang van activiteiten en tussentijdse resultaten van het Limburgs Energie Fonds (LEF), de inzet van provinciaal vermogen goed , zodat Provinciale Staten adequaat inzicht hebben in de stand van zaken en desgewenst kunnen bijsturen via kaderstelling en controle.

Organisatie

-

Praktijk uitvoering Energietransitie

-

Prestaties

-

Resultaat

-

Effectiviteit

-

Efficiëntie

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.