Metadossier Energietransitie

Betrokken partijen

Exporteer als CSV

’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg (2023)

Landelijk

 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Provincie

 • Provincie Noord-Brabant

Waterschap

-

Gemeente

-’s-Hertogenbosch:

 • Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie
 • Wethouder Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving
 • Afdeling Economie en Energie
 • Afdeling Financiën
 • Beleidsadviseur Energietransitie
 • Bestuursadviseur
 • Strategisch beleidsmedewerker duurzaamheid
 • Oss:
 • Wethouder energietransitie
 • Business controller ruimtelijk-economisch domein
 • Concerncontrol
 • Programmamanager energie- en grondstoffentransitie
 • Tilburg:
 • Wethouder Duurzaamheid en Energietransitie
 • Wethouder Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving.
 • Concerncontrol
 • Controller duurzaamheid
 • Directeur duurzame stad
 • Strateeg adviseur energietransitie
 • Deelprogrammaleider besparing
 • Concernstrateeg duurzame stad
 • Portfoliomanager energietransitie

Regio

 • Regio Hart van Brabant
 • Regionaal publiek ontwikkelbedrijf
 • Energieregio (de Regionale Energiestrategie, RES)

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerders
 • Waterschappen
  -'s-Hertogenbosch en Oss
 • Windpark Duurzame Polder
  -'s-Hertogenbosch
 • Netbeheerders Enexis en TenneT
 • Tilburg:
 • Windpark De Spinder
 • Amercentrale

Overige partijen

 • Energiecoöperaties (groep bewoners die oa. samen duurzame energie opwekken)
 • Bewoners
 • Bedrijven
 • Maatschappelijke organisaties

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (2020)

Landelijk

 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Provincie

 • Provincie Fryslân

Waterschap

-

Gemeente

 • Verantwoordelijke wethouders
 • Ambtenaren

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Lokale energiecoöperaties
 • Netbeheerders

Overige partijen

 • Lokale bedrijfsleven
 • Inwoners
 • Maatschappelijke organisaties

Alphen aan den Rijn (2023)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Zuid-Holland
 • Gedeputeerde Energie

Waterschap

-

Gemeente

 • Burgemeester
 • Wethouder Energie/Duurzaamheid
 • Ambtenaren
 • Ambtelijk Programmateam

Regio

 • Portefeuillehouders energietransitie van de verschillende overheden
 • Regio Holland Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Stuurgroep RES
 • Werkgroep Duurzame Opwek Energie (DOE)

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Liander
 • Energiecoöperaties
 • Waterleidingbedrijf Dunea

Overige partijen

 • Lokale (sociale) partners
 • Inwoners
 • Bedrijven/VNO-NCW
 • Regionale belangenorganisaties
 • Landbouworganisaties /LTO
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties.
 • Participatiecoalitie (ondersteunt en adviseert regio's en gemeenten bij het betrekken van bewoners in de energietransitie)
 • Rabobank

Amsterdam (2019)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Noord-Holland

Waterschap

 • Waterschappen

Gemeente

 • Wethouder Deelnemingen
 • Wethouder Ruimtelijke
  Ordening, Grondzaken – inclusief bodem.
 • Wethouder Klimaat en Energie
 • Wethouder Duurzaamheid
 • Bestuursdienst Amsterdam
 • Dienst Ruimtelijke Ordening, later Ruimte
  en Duurzaamheid
 • Dienst Milieu en Bouwtoezicht
 • Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
 • Klimaatbureau Amsterdam
 • Beleidsadviseur Warmtenetwerk

Regio

 • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Omgevingsdienst IJmond (ODIJ)
 • Metropoolregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Alliander
 • Westpoort Warmte B.V.
 • Nuon
 • Aanbieders van duurzame warmte zoals Greenmills fabriek van Orgaworld en de Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Waternet

Overige partijen

 • Inwoners
 • Corporaties, oa. Eigen Haard, Ymere en Alliantie
 • Woonbond
 • Vastgoedontwikkelaars oa. OVG en BAM
 • Vastgoedeigenaren oa. Cordaan, Vastgoedbelang en Amvest
 • Verenigingen van particuliere eigenaren
 • Gebouweigenaren
 • Federatie van woningcorporaties
 • Huurdersvereniging Amsterdam
 • VU en AMC

Apeldoorn (2018)

Landelijk

-

Provincie

 • Projectleider Gelders Energieakkoord

Waterschap

-

Gemeente

 • Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving
 • Team Ruimtelijk Programmeren en Beleid
 • Programmamanager Wonen
 • Programmamanager Apeldoorn Energie Neutraal
 • Programmamanager RL
 • Teammanager Vastgoed
 • Strategisch adviseur Sociaal
 • Planoloog

Regio

 • Omgevingsdienst Veluwe Ijssel
 • Regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen)

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Installatiebedrijf Hollander Techniek
 • Gasinstallatiebedrijf KIWA Technology
 • Energiecooperatie DeA
 • Remeha
 • Warmtenet Zuidbroek

Overige partijen

 • Inwoners via oa. Kerschoten energieneutraal en Loenen energieneutraal
 • Woningcorporatie De Goede Woning

BEL gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren ) (2020)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • Colleges B&W van BEL-gemeenten
 • Teamleider ruimtelijke ontwikkeling en openbare ruimte BEL-combinatie
 • Coördinator Klimaatbeleid BEL-combinatie
 • Projectmanager duurzaamheid BEL-combinatie
 • Blaricum en Laren:
 • Wethouder duurzaamheid
 • Medewerker milieu
 • Medewerker Openbare ruimte
 • Medewerker Vastgoed en Grondzaken

Regio

 • Regio Gooi en Vechtstreek

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Stedin

Overige partijen

 • Eemnes:
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Eigenaren bedrijfspanden
 • Agrariërs
 • Maatschappelijke organisaties
 • Scholen
 • Asfalt Productie Eemnes B.V.
 • Woningcorporatie De Alliantie
 • Particuliere woningeigenaren
 • Laren:
 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Woningcorporaties

Bergeijk (2018)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Noord-Brabant

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Specialist Afval en Duurzaamheid

Regio

 • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • De Groene Zone (een initiatief 12 gemeentes in regio Zuidoost-Brabant)

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

-

Overige partijen

 • Energievereniging KempenEnergie
 • Kempisch Ondernemers Platform
 • Rabobank
 • Huis van de Brabantse Kempen
 • Energieke Regio De Kempen
 • Woningcorporaties
 • Scholen
 • Bedrijven incl. landbouw
 • Buurkracht

Breda (2019)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Noord-Brabant

Waterschap

-Waterschap Brabantse Delta

Gemeente

 • Afdeling Milieu
 • Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Afdeling Openbare ruimte

Regio

 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Enexis Netbeheer
 • Brabant Water
 • Amercentrale

Overige partijen

 • Inwoners
 • Verenigingen van eigenaren
 • Bedrijven

Den Haag (2023)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • Dienst Stedelijke Ontwikkeling
 • Afdeling Energietransitie
 • Stedelijk energietransitie team
 • Programmateam ‘Haags Samenspel’
 • Werkgroep Participatie en Democratie

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiebedrijven
 • Netwerkbeheerders
 • Haags Energie Netwerk (HEN)

Overige partijen

 • Inwoners
 • Woningcorporaties

Den Helder (2021)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • Portefeuilehouder
 • Programmamanager energieneutraal
 • Beleidsmedewerkers duurzaamheid

Regio

 • RES-regio Noord-Holland Noord. De deelregio Kop van Noord-Holland bestaat uit gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel.

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energie-coöperatie De eendracht

Overige partijen

 • Bewoners(groepen)
 • Bedrijven
 • Port of Den Helder
 • Marine
 • Instellingen (bijv. scholen)
 • Maatschappelijke organisaties (bijv. sportverenigingen)
 • Natuur- en milieueducatief centrum De Helderse Vallei
 • Afvalverwerkingsbedrij HVC groep

Eindhoven (2017)

Landelijk

 • Nationaal Energiebespaarfonds

Provincie

 • Provincie Noord-Brabant

Waterschap

 • Waterschap de Dommel

Gemeente

 • Wethouder
 • Afdeling Verkeer, Milieu en Duurzaamheid
 • Afdeling Milieu-, Bouw- en Woningtoezich
 • Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
 • Afdeling Wonen
 • Sectorhoofd gebiedsmanagement
 • Programmamanager Duurzaamheid
 • Programmaleider Energie
 • Projectleiders van de verschillende
  thema’s (ruimtelijke ontwikkeling, verkeer, groen, duurzaamheid et cetera)
 • Strategisch adviseur bouwen

Regio

 • Gemeenten Waalre en Helmond
 • Energieloket Slimwonen+

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Enexis
 • Coöperatie 040-energie
 • Bio-energiecentrale Strijp
 • Cure afvalbeheer

Overige partijen

 • Woningbouwcorporaties, zoals Woonbedrijf en Thuis
 • Particuliere woningeigenaren
 • Bedrijventerreinen
 • Scholen
 • Zorginstellingen
 • TU- Eindhoven
 • Netwerkorganisatie The Natural Step

Harlingen (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Friesland

Waterschap

 • Waterschap

Gemeente

 • Wethouder Milieu en Duurzaamheid
 • Afdeling Beleid en Regie
 • Teamleider Omgeving en Samenleving
 • Teamleider openbare werken en facilitaire zaken
 • Beleidsmedewerker Milieu
 • Beleidsmedewerker infrastructuur
 • Duurzaam Bouwloket

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder
 • Windpowercentre BV
 • Mensonides

Overige partijen

 • Port of Harlingen
 • De Bouwvereniging
 • Ondernemersvereniging Oostpoort
 • Afvalbedrijf Omrin
 • Harlingen Seaport Business Association

Hilversum (2021)

Landelijk

 • Energie Beheer Nederland

Provincie

 • Provincie Noord-Holland

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder met portefeuille Klimaat en Energie
 • Adviseur Milieu
  -Beleidsadviseur duurzaamheid
  -Beleidsadviseur energietransitie
  -Programmamanager Energietransitie

Regio

 • Regiobestuur Gooi & Vechtstreek
 • Partners Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi & Vechtstreek (BOEG)
 • Metropoolregio Amsterdam
 • Servicepunt Duurzame Energie

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Alliander
 • Energiecoöperatie HilverZon
 • Energiecoöperatie HET
 • Green Deal coaches
 • Hilversumse Meent Aardgasvrij
 • Waternet waterbedrijf
 • Firan (infra voor nieuwe energie)

Overige partijen

 • Inwoners via oa. Stichting De Hilversumse Meent en Platform Hilversum100
 • Woningeigenaren en VvE’s
 • Eigenaren
 • Sportclubs
 • E-voertuigen
 • Scholen
 • Woningcorporaties zoals De Alliantie, Het Gooi en Omstreken en Dudok Wonen

Hoeksche Waard (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Zuid-Holland
 • Procesmanager gebiedsprogramma Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee

Waterschap

 • Waterschap Hollandse Delta
 • Strategisch adviseur duurzaam
 • Manager duurzaamheid
 • Beleidsadviseur ruimtelijke adaptatie

Gemeente

 • Wethouder Transitievisie Warmte, Energieneutraal 2040, en coördinerend wethouder duurzaamheid
 • Wethouder Regionale Energiestrategie - Milieu en duurzaamheid
 • Adviseur Duurzaamheid/ Projectleider Regionale Energiestrategie
 • Opgaveregisseur Duurzaamheid en Mobiliteit
 • Gemeente Goeree-Overflakkee: Programmamanager duurzaamheid en innovatie
 • Gemeente Goeree-Overflakkee: Adviseur duurzaamheid en innovatie

Regio

 • Omgevingsdienst Zuid-Holland
 • Regionaal Energieloket

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Stedin
 • Energiecoöporatie HoekscheWaard Duurzaam

Overige partijen

 • Inwoners
 • GGD
 • Woningcorporatie HW Wonen
 • Industrie
 • Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)
 • Bosbouw
 • Visserij

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (2021)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Utrecht

Waterschap

 • Dagelijks Bestuur
 • Commissies Algemeen Bestuur BMZ (bestuurlijke aangelegenheden, middelen en zuiveringsbeheer)
 • Commissie Algemeen Bestuur SKK (systeem, kwaliteit en keten)
 • Unie van Waterschappen

Gemeente

-

Regio

 • Omliggende gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Stedin
 • Eneco
 • Energiecoöperaties
 • AquaMinerals

Overige partijen

 • Vereniging voor Zuiveringbeheerders
 • Kenniscentrum van waterschappen STOWA
 • Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Hoogheemraadschap van Rijnland (2021)

Landelijk

 • Rijksoverheid (subsidies)

Provincie

-

Waterschap

 • College van dijkgraaf en hoogheemraden
 • Ambtenaren van Rijnland

Gemeente

-

Regio

 • Holland Rijnland
 • Noord-Holland Zuid
 • Midden-Holland
 • Rotterdam-Den Haag
 • Stuurgroepen van deze regio’s
 • Gemeenten in de waterschapsregio

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Huisvuilcentrale
 • Netbeheerder
 • Elektriciteitscentrale
 • Zonneparken
 • Windmolenparken

Overige partijen

 • Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen
 • Bedrijven

Krimpenerwaard (2023)

Landelijk

 • Nationale overheid
 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

Provincie

 • Provincie Zuid-Holland

Waterschap

 • Waterschappen: Hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, Stichtse Rijnlanden en Rijnland

Gemeente

 • College van B&W
 • Portefeuillehouder
 • Griffie
 • Raadswerkgroep Energietransitie Krimpenerwaard
 • Werkgroepen: Elektriciteit, Warmte en Participatie & Communicatie, Bestuurlijke Besluitvorming, Lokaal Eigendom, Innovatie en Monitoring

Regio

 • RES-regio Midden-Holland (Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas)
 • Programmamanager van programmaorganisatie RES Midden-Holland
 • Klankbordgroep Midden-Holland
 • Stuurgroep: Bestuurders vanuit de 5 gemeenten, de 3 waterschappen, de
  provincie en maatschappelijke organisaties.
 • Programma-organisatie RES Midden-Holland

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerders Stedin en Liander
 • Drinkwaterbedrijven Dunea en Oasen
 • Energiecoöperatie
 • DPMH (samenwerkende duurzaamheidsplatforms in Midden- Holland)

Overige partijen

 • Inwoners
 • Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
 • Zorgpartners
 • Onderwijsinstellingen
 • Techniek NL
 • Woningcorporaties
 • Natuur en Milieu Federatie
 • JongRES (vertegenwoordiging van jongeren in de RES)

Leeuwarden (2018)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Fryslân

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder
 • Vakafdelingen wonen, milieu, economie, vastgoed, grondzaken en gebiedsontwikkeling en verkeer
  ‐ Senior Adviseur Duurzaamheid, Energie & Projecten
  ‐ Projectleider Fossylfrij Fryslân
 • Teamleider wonen

Regio

 • FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing)
 • Stichting Openbare Verlichting Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Warmteleveranciers zoals Ennatuurlijk
 • Netbeheerder Alliander
 • Biomassacentrales Harlingen en Heerenveen
 • Afvalverwerkingsbedrijf Omrin

Overige partijen

 • Woningcorporaties zoals Woningstichting Elkien
  ‐ Friesland-Campina
 • Dairy Campus
 • Blokhuispoort
 • Bouwgroep Dijkstra Draisma
 • Bewonersinitiatieven
 • Grote warmtevragers zoals ziekenhuizen
 • Particuliere verhuurders
 • Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Middelburg (2022)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Zeeland

Waterschap

-

Gemeente

 • Ambtenaren

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

-

Overige partijen

-

Nijmegen (2018)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Gelderland

Waterschap

-

Gemeente

 • Portefeuillehouder
 • Ambtenaren

Regio

 • Regio de Vallei
 • Regio Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Alliander
 • Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Indigo (dochter van Alliander)
 • Nuon
 • Engie
 • Afvalverwerking Regio Nijmegen
 • Afvalbedrijf Remondis
 • Grond Exploitatie Maatschappij Waalsprong

Overige partijen

 • Inwoners
 • Bedrijven
 • Instellingen
 • Woningcorporaties Portaal, SSHN, Standvast Wonen, Talis, Woningsbouwstiching De Gemeenschap (WBSG) en Woongenoot
 • Projectontwikkelaars
 • Radboud Universiteit en UMC

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2021)

Landelijk

-

Provincie

 • Groningen:
 • Directielid provincie Groningen
 • Friesland:
 • Gedeputeerde provincie Friesland
 • Drenthe:
 • Provincie Drenthe

Waterschap

 • Groningen:
 • Directielid waterschap
 • Friesland:
 • DB-lid Wetterskip
 • Drenthe:
 • Vier waterschappen

Gemeente

 • Groningen:
 • Gemeentesecretarissen
 • Friesland:
 • Wethouders
 • Portefeuillehouders Klimaat en Energie van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG)
 • Drenthe
 • Bestuurders en directieleden van de twaalf Drentse
  gemeenten

Regio

 • Groningen
 • Energieregio Groningen
 • Directie
 • Stuurgroepp
 • Brede Stuurgroep
 • Projectbureau
 • Adviesgroep RES
 • Friesland
 • Energieregio Friesland
 • Regiegroep
 • Friese Energiealiantie
 • Ambtelijk opdrachtgevers
 • Projectorganisatie
 • Drenthe
 • Energieregio Drenthe
 • Drentse Energietafel
 • Werkbureau
 • Werktafel met vier werkgroepen.

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energieproducenten
 • Groningen
 • Netbeheerder Enexis
 • Friesland
 • Liander
 • Drenthe
 • Netbeheerders Enexis, TenneT
 • Elektriciteitsbedrijf RANDO
 • Gasunie

Overige partijen

 • Inwoners
 • Bedrijven
 • Scholen
 • Natuur- en milieufederatie
 • Maatschappelijke partners
 • LTO Noord
 • Woningbouwcorporatioes
  Friesland
 • Energiealliantie
 • Drenthe:
 • Natuur en Milieufederatie Drenthe
 • de JongRES
 • Drentse Koepel Energie-Initiatieven

Noordelijke Rekenkamer (Drenthe, Fryslan en Groningen) (2020)

Landelijk

 • Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW)
 • Planbureau voor de Leefomgeving

Provincie

 • Provincie Drenthe Fryslân:
 • Provincie Fryslân
 • Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
 • Provincie Groningen

Waterschap

-

Gemeente

 • Drenthe:
 • Gemeenten Borger-Odoorn, Emmen
 • Fryslân:
 • Gemeenten Ooststellingwerf, Zurich, Cornwerd en het buurtschap Hayum, Tytsjerksteradiel
 • Groningen:
 • Gemeenten Het Hogeland, Veendam, Westerwolde, Oldambt, Midden-Groningen

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Drenthe:
 • Energiepark Pottendijk B.V.
 • Zonnepark Nieuw-Buinen
 • Solarfields
 • Green Invest Drenthe BV
 • Zonnepark Ubbena
 • Vrij op Naam
 • Fryslân:
 • Nuon Wind Development B.V.
 • Windpark Gooyum-Houw B.V.
 • Zonnepark Appelscha-Hoog
 • GroenLeven
 • Enerzjy Koöperaasje Garyp
 • Stichting de Griene Greide
 • Groningen:
 • Windpark N33
 • YARD Energy
 • Blaaswind BV (bestaande uit grondeigenaren uit Veendam en Midden-Groningen)
 • RWE Innogy Windpower Netherlands
 • Windpark Oostpolder
 • Waddenwind BV
 • Innogy Windpower
 • Zonnepark Vlagtwedde
 • Powerfield
 • Coöperatie EC-Oudeschip
 • Energiecoöperatie Westerwolde

Overige partijen

 • Drenthe:
 • Belangenvereniging Schoolkring Zeijen
 • Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Fryslân:
 • Hou Friesland Mooi
 • Friese Milieufederatie
 • Vereniging Noordenwind
 • Dorpsmolen Pingjum
 • Burgers
 • Bedrijven
 • Groningen:
 • Natuur- en Milieufederatie Groningen
 • Adviesbureau RO
 • Dorpsbelangen Oudeschip
 • Stichting Tegenwind

Noordoostpolder (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Flevoland

Waterschap

 • Waterschap Zuiderzeeland

Gemeente

 • College van B&W
 • Ambtelijk medewerker energietransitie
 • Ambtelijk medewerkers mobiliteit, ruimte (omgevingsvisie, openbare ruimte, klimaatadapta-
  tie), economie (werklocaties en agrarische sector) en afval.
 • Energiecoördinator
 • Gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Huisvuilcentrale

Overige partijen

 • Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal (bedrijven en publieke partijen)
 • Woningcorporatie Mercatus
 • Inwoners
 • Scholen

Provinciale Rekenkamers (van alle provincies) (2018)

Landelijk

 • Rijksoverheid
 • VNG
 • IPO
 • Unie van Waterschappen

Provincie

 • Alle Nederlandse provincies
 • Expertisecentrum, Kennisatelier, Energieloket, Energieplatform of Energieservicepunt
 • Ambtelijke expertiseteams of coaches

Waterschap

 • Waterschappen

Gemeente

-

Regio

 • Regionale omgevingsdiensten

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerders
 • Energiecoöperaties
 • Wind- en zonneparken
 • Elektriciteitscentrales
 • Afvalverbrandingscentrales

Overige partijen

 • Natuur-en milieufederaties
 • Inwoners-collectieven
 • Woningbouwcorporaties
 • Vastgoedeigenaren
 • Vervoerders
 • Scholen
 • Sportverenigingen

Randstedelijke Rekenkamer (Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland) (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Zuid-Holland
 • Commissie Duurzame Ontwikkeling
 • Gedeputeerde Energie
 • Gedeputeerde Verbonden Partijen
 • Directie Concernzaken
 • Team Energietransitie
 • Afdeling Financiële en Juridische Zaken

Waterschap

-

Gemeente

 • Gemeente Rotterdam

Regio

 • Regio Leiden

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Warmteparticipatiefonds
 • AVR afvalverwerking
 • Shell raffinaderij
 • Havenbedrijf Rotterdam
 • Stichting Woonbron
 • Eneco en Nuon
 • E.ON/Uniper

Overige partijen

 • Inwoners Rotterdam-Zuid en Hoogvliet

Rekenkamer Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Gelderland
 • Commissie Mobiliteit, Innovatie en Economie
 • Programmanager Energietransitie
 • Programmanager Regionale Energie Strategie
 • Projectleider windenergie
 • Projectleider energietransitie
 • Coördinator energietransitie gebouwde
  omgeving/programmaleider Wijk van de Toekomst
 • Teammanager energy capital Oost NL

Waterschap

 • Waterschap Rivierenland

Gemeente

 • Colleges van B&W
 • Gemeentelijke energieloketten

Regio

 • Regio’s: Achterhoek, Arnhem-Nijmegen, Cleantech, FoodValley, Noord-Veluwe en Rivierenland
 • Regionale energieloketten
 • Regionale Omgevingsdiensten

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Coöperatie Lingewaard energie
 • Netbeheerder Liander
 • Drinkwaterbedrijven
 • Zonnepark Bergerden
 • Windpark Bommelerwaard-A2
 • Windpark Bijvanck
 • Windpark De Groene Delta

Overige partijen

 • Inwoners
 • LTO
 • Woningbouwcorporaties
 • Holland Solar
 • Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE)
 • Vereniging windpark Bommelerwaard-A2
 • Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA)
 • Stichting De Natuur- en Milieufederaties
 • Stichting Natuur & Milieu
 • Greenpeace Nederland
 • Vereniging Milieudefensie
 • ODE Decentraal

Ridderkerk (2021)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

 • Waterschap Hollandse Delta

Gemeente

 • Bestuurlijk portefeuillehouder voor de energietransitie
 • Manager cluster Ontwikkeling leefomgeving en regio
 • Teamleider energietransitie en klimaatadaptatie
 • Strategisch adviseur energietransitie

Regio

 • RES-regio Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Regionaal programmamanager RES regio Rotterdam-Den Haag
 • Regionale energieloket

Gemeenschappelijke regeling

 • Gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Externen

 • Netbeheerder Stedin
 • Energiecoöperatie De Groene Stroom
 • Energiebedrijf Eneco
 • Energie- en technologiebedrijf Engie

Overige partijen

 • Vastgoedeigenaren
 • Woningcorporatie Wooncompas
 • Bewoners
 • Duurzaamheidskring Ridderkerk (netwerk van bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, verenigingen en inwoners)
 • Beleidsplatform Natuur, Milieu & Duurzaamheid (vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven)
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • WoonWijzerWinkel

Rotterdam (2019)

Landelijk

-

Provincie

-Provincie Zuid-Holland

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie
 • Wethouder Financiën
 • Afdeling Treasury en deelnemingen
 • Cluster Bestuur en Concern Ondersteuning
 • Directeur Stadsontwikkeling
 • Directeur Middelen en Control
 • Programmabureau Duurzaam

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Nuon
 • Leveranciers Warmtebedrijf
 • Financiers Warmtebedrijf
 • Afnemers Warmtebedrijf

Overige partijen

-

Stichtse Vecht (2022)

Landelijk

 • Rijksoverheid

Provincie

-

Waterschap

 • Waterschap

Gemeente

 • Portefeuillehouder klimaatbeleid
 • Ambtenaren betrokken bij de beleidsvorming
 • Ambtenaren betrokken bij de uitvoering

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiecoöperatie 2030.nu
 • Netbeheerder Stedin

Overige partijen

 • Ondernemersvereniging OVSV
 • Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB)
 • LTO afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek
 • Stichting Energietransitie Garstenpolder (inwoners)
 • Klimaatcoalitie Stichtse Vecht (inwoners)
  Stichting Duurzame Vecht (inwoners)

Utrecht (2021)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Noord-Holland

Waterschap

-

Gemeente

 • Directeur Energieprogramma
 • Projectleider thema Wonen
 • Projectleider Zon op dak
 • Projectleider Jouwhuisslimmer.nl
 • Projectleider Jouwhuisslimmer avonden/webinars
 • Projectleider Energiebox en Gasvrij Thuis

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiecoöperatie Energie-U
 • Cronius Energieloketten
 • Branchevereniging Holland Solar
 • Energie-adviesbureaus

Overige partijen

 • SportUtrecht
 • Koöperatieve Architecten Werkplaats (KAW)
 • Woningcorporaties
 • Vereniging bedrijventerrein
 • Energie-coaches (Energiebox)
 • Energie-ambassadeur
 • Bewonersinitiatieven

Veenendaal (2020)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Utrecht
 • Procesmanager Regionale Energiestrategie

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder met (oa.) de portefeuilles energietransitie/circulaire economie/duurzaamheid/milieu en Energieneutraal 2035
 • Programmamanagers PEN-2035
 • Beleidsmedewerker duurzaamheid
 • Afdelingsmanager Programma’s & Projecten

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerders

Overige partijen

 • Inwoners
 • Woningcorporatie Patrimonium
 • Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal en Balkbrugse Ondernemers Vereniging
 • VVE’s
 • Bewoners-collectieven
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht

Veldhoven (2021)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • Wethouder Duurzaamheid

Regio

 • Energieregio Metropoolregio Eindhoven (MRE)
 • Wethouders van alle MRE-gemeenten

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiebedrijven

Overige partijen

 • Burgers, oa. Veldhoven Duurzaam
 • Bedrijven, oa. Veldhovens Ondernemers Contact
 • Kennisinstellingen
 • Woningcorporaties
 • Onderwijsinstellingen
 • Projectontwikkelaars

Venray (2022)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • Stuurgroep met bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever (voorzitter), gedelegeerd opdrachtgever, ambtelijk opdrachtnemers, vertegenwoordiger concerncontrol en projectassistentie
 • Kernteam met ambtelijk opdrachtnemers, communicatieadviseur, de kartrekkers van diverse deelopdrachten en een projectassistent.

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Enexis
 • Energiebedrijf/specilist Volta Limburg
 • Soltonergy (adviseur duurzame energie-installaties)
 • Solarfields Zonnepark
 • LC Energy Zonnepark Wüsterveld
 • Naga Solar Zonnepark Blakt
 • Zonnepark Kronos
 • Energiecoöperatie BeePower

Overige partijen

 • Inwoners bijv. Platform Groene Strijders
 • Bedrijven waaronder ondernemers van het bedrijventerrein Smakterheide
 • Woningcorporaties zoals WonenLimburg
 • Gemeenschapshuizen
 • Wijkcentra
 • Scholen
 • Sportverenigingen
 • Projectontwikkelaars
 • Agrariërs via Vereniging Innovatief Platteland

Wageningen (2020)

Landelijk

 • Rijkswaterstaat

Provincie

 • Provincies Gelderland en Utrecht

Waterschap

 • Waterschap Vallei en Veluwe

Gemeente

 • College van B&W
 • Teammanager grondgebiedzaken
 • Programmaregisseur/projectmedewerkers duurzaamheid en natuur
 • Adviseur verkeer
 • Energiecoach
 • Energieloket
 • Stichting Wageningen Werkt Duurzaam

Regio

 • Foodvalley

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiebedrijf Nuon
 • Coöperatie ValleiEnergie
 • Stichting Zonne-energie Wageningen
 • Ingenieursbureau Qing

Overige partijen

 • Ondernemers
 • Kennisinstellingen zoals Natuur & Milieu en Nederlands Instituut voor Ecologie
 • Inwoners
 • Woningcorporaties Woningstichting en Idealis

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer (2022)

Landelijk

 • Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
 • Participatiecoalitie (vijf maatschappelijke organisaties)

Provincie

 • Provincies

Waterschap

 • Waterschappen

Gemeente

 • Wassenaar:
 • Portefeuillehouder Duurzaamheid
 • Projecteider en - manager LES
 • Voorschoten:
 • Portefeuillehouder
 • Adviseur participatie
 • Strategisch adviseur
 • Beleidsmedewerker Duurzaamheid
 • Oegstgeest:
 • Portefeuillehouder
 • Programmamanager Duurzaamheid
 • Senior adviseur Duurzaamheid & Energietransitie
 • Senior adviseur Strategie en Bestuur
 • Leidschendam-Voorburg:
 • Portefeuillehouder Duurzaamheid
 • Accounthouder duurzaamheidsinitiatieven
 • Beleidsmedewerker Duurzaamheid
 • Zoetermeer:
 • Portefeuillehouder
 • Beleidsadviseur Energietransitie
 • Bestuursadviseur
 • Programmamanager/senior beleidsadviseur: Energietransitie en Biodiversiteit
 • Adviseur Communicatie en Participatie

Regio

 • Regio Holland Rijnland (Voorschoten, Oegstgeest)
 • Regio Rotterdam-Den Haag (Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer)

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerders

Overige partijen

 • Inwoners

Waterschap Rivierenland (2022)

Landelijk

-

Provincie

-

Waterschap

 • Directie
 • Programma-eigenaar/opdrachtgever (eindverantwoordelijk voor capaciteit en geld)
 • Programmamanager (draagt zorg voor realisatie doelstellingen)
 • Programmateam (heeft specifieke inhoudelijke kennis, ervaring of vaardigheden)
 • Programmaraad waarin oa afdelingshoofden projecten (zowel zon als energiefabrieken), technische installatie (zowel zon als energiefabrieken) en OMB (omgeving en beleid, omgevingsmanagement, aquathermie en
  RES) plaats hebben.
 • AMP-team (Asset Management Plannen)

Gemeente

-

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energie- en afvalbedrijf HVC Groep
 • Energiefabriek in Tiel
 • Energiefabriek-west in Sleeuwijk
 • Netbeheerder TenneT
 • Zonneparken

Overige partijen

 • Unie van Waterschappen

Zaanstad (2023)

Landelijk

 • Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) Nederland

Provincie

-

Waterschap

-

Gemeente

 • College van B en W
 • Wethouder portefeuille Duurzaamheid
 • Wethouder en AB-/DB-lid Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
 • Wethouder en bestuurlijk opdrachtgever OD NZKG
 • Accounthouder OD NZKG.
 • Procesmanager Bedrijventerreinen.
 • Regisseur Duurzaamheid.
 • Sectorhoofd en ambtelijk opdrachtgever OD NZKG.

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

-

Overige partijen

 • Metalektro en mkb-metaal bedrijven
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Kantoren
 • Onderwijsinstellingen
 • Commerciële datacentra
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Levensmiddelenindustrie
 • Agrarische sector
 • Mobiliteitsbranche
 • Sport en recreatie
 • Hotels en restaurants

Zaanstad (2023)

Landelijk

-

Provincie

 • Provincie Noord-Holland

Waterschap

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Gemeente

 • Wethouder Financiën
 • Wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Circulaire economie
 • Concerndirecteur Stedelijke Ontwikkeling
 • Accounthouder Warmtenetwerk Zaanstad
 • Regisseur Duurzaamheid
 • Sectorhoofd Stedelijke Kaders en Regie
 • Adviseur Verbonden Partijen
 • Business Control
 • Concerncontroller
 • Strategisch adviseur
 • Coördinator Duurzame energie
 • Vakspecialist Warmte (ambtenaar)

Regio

 • Metropoolregio Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Energiebedrijf Equans (voorheen: ENGIE)
 • Bio Forte
 • Firan (voorheen: Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling)
 • Netbeheerder Liander
 • Installatiebedrijf Equans
 • Afvalverwerkingsbedrijf HVC
 • Afval Energiebedrijf
 • Westpoort Warmte
 • Cofely (duurzame technologie energie en milieu)
 • Dalkia (energiedienstverlener)

Overige partijen

 • Woningcorporaties Parteon, Rochdale
 • Woningbouwvereniging Zaanse Volkshuisvesting
 • Verenigingen van Eigenaars van Perim en Pharus
 • Zaans Medisch Centrum
 • Zwembad De Slag
 • Sporthal Zaanstad-Zuid
 • Evean (verpleeghuis Oostergouw)
 • Pascal College en Zuiderzee College
 • Buitenschoolse opvang Tijstroom
 • Basisscholen de Windroos en de Loopplank;
 • winkelcentrum Vermiljoenweg.
 • Tate & Lyle (Voedselverwerking)
 • United Biscuits (voedselproducent)

Zeist (2023)

Landelijk

 • Rijksoverheid

Provincie

 • Provincie Utrecht

Waterschap

-

Gemeente

 • Gemeente Zeist
 • College

Regio

 • Regio U16

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Netbeheerder Stedin
 • Stichting Energie Zeist (loket Mijn Groene Huis)
 • Duurzame Energie Coöperatie Zeist
 • investeerders in duurzame opwekking

Overige partijen

 • Inwoners
 • Makelaars, architecten, installateurs, aannemers
 • Woningcorporaties zoals Woongoed Zeist en R.K. Zeist, eigenaar-bewoners en private verhuurders
 • Stichting Energie Zeist (loket Mijn Groene Huis)
 • Duurzame Energie Coöperatie Zeist
 • Samen Duurzaam Zeist (bewonersinitiatief)
 • Grondeigenaren en projectontwikkelaars (commerciële project- en non-profitorganisaties zoals DECZ)
 • Eigenaren van gebouwen

Zuidelijke Rekenkamer (Noord-Brabant en Limburg) (2021)

Landelijk

 • Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)

Provincie

 • Gedeputeerde Staten
 • Provinciale Staten

Waterschap

-

Gemeente

-

Regio

-

Gemeenschappelijke regeling

-

Externen

 • Mijnwater B.V. ( warmte- en koudenet)
 • Externe fondsbeheerder
 • Netbeheerder Enexis

Overige partijen

-

Handleiding

Bovenaan iedere pagina in dit metadossier vind je de hoofdonderwerpen uit de rapporten. Bij de hoofdonderwerpen Onderzoeksopzet en Uitkomsten hebben we (onder de paginatitel) ook de mogelijkheid gemaakt om te switchen tussen onderdelen. In Onderzoeksopzet kun je switchen tussen Hoofdvragen, Normen en Onderzoeksvragen, in Uitkomsten tussen Onderzoeksvragen, Conclusies en Aanbevelingen.

Op iedere pagina kun je met de groene knop Exporteer als CSV de informatie die daar getoond wordt exporteren naar je eigen computer. De blauwe knop Rekenkamers openen zorgt er voor dat alle gemeentes op deze pagina opengeklapt worden.

In de linker kolom van iedere pagina vind je filters. Je kunt de informatie filteren op Onderwerpen en op Rekenkamers (gemeentes). Het derde filter is Inwonersaantal: hiermee kun je gemeentes selecteren die vergelijkbaar zijn met 'jouw' gemeente.

Het filter Onderwerpen is bij iedere hoofdpagina anders, omdat de onderzochte onderwerpen natuurlijk verschillen per hoofdpagina.

Als je één van de filters onder Rekenkamers of Inwonersaantal hebt geselecteerd, blijft deze aan staan, ook als je naar een andere hoofdpagina gaat. Als je bijvoorbeeld het filter '20.000 tot 50.000' inwoners hebt aangeklikt plus het filter 'Amsterdam' zie je in de resultaten steeds alle gemeentes met een inwonersaantal tussen de 20.000 en 50.000 *plus* Amsterdam.